Przejdź do treści

Zalety przewiertów sterowanych

Obecnie przebudowa instalacji podziemnych nie jest związana z podobnymi trudnościami, jak jeszcze parę lat temu. Wszystko dzięki opatentowaniu nowych metod na przebudowę takich instalacji, bez konieczności stosowania wykopów odkrywkowych. Główna używaną metodą jest ta oparta o tworzenie horyzontalnych tuneli.

Jak powstaje przewiert sterowany?

przewierty sterowanePrzebudowywanie, czy tez naprawa instalacji podziemnych może być bardzo kłopotliwa dlatego też obecnie stosowane sa głownie takie metody przebudowy instalacji, które nie wymagają stosowania wykopów, na przykład przewierty sterowane. Metoda ta polega na użyciu specjalnego urządzenia wiertniczego, które jest w stanie wykonać horyzontalnie biegnący tunel pod powierzchnią danego szlaku komunikacyjnego. Dzięki temu, można uniknąć konieczności uzyskiwania dostępu do instalacji od góry, tym samym można zmniejszyć znacznie koszty naprawy, lub też przebudowy danej instalacji. Powstały otwór musi być na tyle duży, aby możliwe było wykonywanie prac naprawczych związanych z daną instalacją. Bardzo ważne jest, aby przed wykonaniem danego przewiertu zawsze wykonywać badania geologiczne gruntu. Wszystko po to, aby uniknąć sytuacji, w której wykonanie przewiertu spowoduje naruszanie drogi, czy też chodnika. Ważne jest także, aby do wykonania przewiertu używać jedynie najwyższej jakości sprzętu, które będzie w stanie szybko i sprawnie wykonać tunel pod powierzchnią drogi. Często używane maszyny wiertnicze sa wyposażone także w sondy, pozwalające wykryć ewentualne przeszkody terenowe.

W obecnych czasach zupełnie inaczej podchodzi się do kwestii przebudowy instalacji podziemnych. Są one naprawiane w taki sposób, aby nie było konieczne korzystanie z wykopów odkrywkowych. Dzięki temu można uniknąć generowania wszelkich utrudnień w ruchu drogowym.