Przejdź do treści

Zalety dopalaczy termicznych

  • przez

Urządzenia ograniczające emisję Lotnych Związków Organicznych są coraz bardziej popularne w naszym kraju. Ograniczenia te dotyczą wydzielania się gazów do atmosfery i wykorzystywanie energii odpadowej z procesów przemysłowych oraz spalania.

W jaki sposób działa dopalacz termiczny?

dopalacze termiczneSystem dopalania termicznego jest oparty na odzyskiwaniu energii cieplnej za pośrednictwem złoża ceramicznego. W taki sposób działają właśnie dopalacze termiczne. Najczęściej stosuje się je w wykonaniu kilkukomorowym z instalacją odzysku ciepła, działającym w warunkach autotermicznych. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawdza się między innymi w przemyśle meblarskim, papierniczym i innych. Innymi słowy, dopalacz termiczny jest ot urządzenie, które realizuje metodę termicznej utylizacji zanieczyszczonych gazów przed wypuszczeniem ich do atmosfery. Takie rozwiązania wykorzystują zakłady przemysłowe w naszym kraju. W zakładach z zainstalowanymi dopalaczami wyznaczenie poziomu utylizacji lotnych związków organicznych jest bardzo istotne dla ogólnego bilansu firmy. Szczególnie ważne jest określenie wiarygodnego strumienia dla instalacji w których urządzenia pracują. Stosuje się kilka metod do określenia ilości lotnych związków organicznych, czyli LZO zneutralizowanych z instalacji przemysłowych. Dopalacze takie są wyposażone w rozbudowany układ kontrolno- pomiarowy, który jest pomocny w określeniu współczynnika parametru i redukcji co w efekcie pozwala na określenie LZO.

Powyższe rozwiązania mają bardzo wiele zalet. Między innymi pozwalają na redukcję kosztów zasilania poprzez wykorzystanie energii spalania do podniesienia temperatury gazów odlotowych. odpowiednie warunki w komorze spalania przyczyniają się przede wszystkim do oczyszczenia powietrza procesowego.