Przejdź do treści

Wdrożenie rekuperacji w obiekcie

Nowoczesne obiekty wymagają nowoczesnych rozwiązań. Postęp technologiczny sprawił, że wiele technologii i zastosowań, które kiedyś wydawały się najlepsze z punktu widzenia przyjętych kryteriów stało się nieaktualnych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie nowobudowanych budynków. Każdy budynek, który jest obecnie budowany musi spełniać ściśle określone restrykcje dotyczące jego efektywności energetycznej.

Instalacje wentylacyjne wykorzystujące rekuperację

RekuperacjaWynika to z faktu, że zapotrzebowanie na energię elektryczną cały czas wzrasta i będzie wzrastać. W związku z czym stosowanie najnowszych technologii w budynkach mieszkalnych czy użyteczności publicznej ma się przyczynić do ograniczenia zapotrzebowania energii. Do tego celu stosowane są różne technologie takie jak chociażby odnawialne źródła energii, które wytwarzają energię w miejscu zapotrzebowania na nią co odciąża główną sieć energetyczną. Oprócz tego podjęte mogą być działania w zakresie optymalizacji zużycia ciepła. Rekuperacja jest procesem w wyniku którego z powietrza wykonującego cykl wentylacyjny jest odzyskiwane ciepło. Dzięki temu proces wentylacji przebiega bardziej wydajnie i pozwala zaoszczędzić pewne ilości ciepła, które nie muszą być następnie przesyłane z sieci ciepłowniczej lub wytwarzane w inny sposób. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, które dopiero znajduje swoich zwolenników. Niemniej rekuperacja jest już z powodzeniem stosowana w budownictwie, głównie w dużych obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak na przykład hotele.

Rekuperacja jest również czasami stosowana w dużych obiektach przemysłowych lub biurowcach. Obszar jej zastosowania jest uwarunkowany bilansem kosztów inwestycyjnych do potencjalnych zysków. Warto wspomnieć, że na początkowym etapie inwestycji rozwiązanie to jest droższe niż tradycyjna wentylacja, jednak w fazie eksploatacji czynione są zauważalne oszczędności co w końcowym rozrachunku pozwala osiągać zyski.