Przejdź do treści

Unijne dotacje na targi

Z dotacji mogą korzystać małe i duże firmy, oraz instytucje państwowe takie jak szkoły, czy urzędy. Ich celem jest rozwój danego regionu, polepszenia warunków bytowych społeczeństwa i promowanie pewnych działań na różnych rynkach zbytu. Środki unijne mogą pełnić wiele funkcji.

Co można promować na targach?  

dotacje na targiOsoby indywidualne starają się o dotacje w celu założenia nowej firmy, te które już istnieje potrzebują dotacji na poszerzenie swojej działalności, albo na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Natomiast Urzędy Miast, uczelnie wyższe, czy organizacje pozarządowe, chcą uzyskać dotacje na targi, na których będą mogły zaprezentować się szerszemu gronu odbiorców, albo wypromują jakąś pozytywną inicjatywę. Uczelnie organizują międzynarodowe targi, aby zaprezentować swoją działalność uczelniom z innych krajów i być może nawiązać z nimi współpracę. Często na targi przychodzą potencjalni kandydaci na przyszłych studentów, których może zainteresować system nauczania, czy dostępne kierunki nauczania. Urzędy miejskie za otrzymane dotacje organizują targi, na które zapraszają przedstawicieli z zagranicy, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony i pokazać, że to właśnie ich miasto jest doskonałym miejscem na inwestycje, bo ma duży potencjał gospodarczy. Targi mają informować i reklamować konkretne miejsce, inicjatywę, albo zachęcać do podjęcia współpracy. Takie dotacje pochłaniają najczęściej sporo środków finansowych, dlatego miasta nie są w stanienie ich samodzielnie finansować.

Niemalże każdego roku odbywają się targi książki, mieszkań, szkół wyższych, czy targi regionalne mające na celu wypromowanie kultury i potencjału danego miejsca. Dotacje na ten cel, są realizowane nawet w wysokości do kilku milionów, gdyż targi wbrew pozorom mają duży zasięg.