Przejdź do treści

Termoizolacje stosowane w przemyśle

  • przez

Utrzymanie konkurencyjnej ceny produktu przy jednoczesnej wysokiej jakości nie jest proste przy ogromnej konkurencji. Jedynym sposobem jest obniżenie kosztów produkcji, co pozwoli na stworzenie konkurencyjnej oferty na rynku. Koszty produkcji można obniżać na wiele sposobów, a jednym z nich jest zastosowanie skutecznych izolacji termicznych instalacji.

Funkcje izolacji technicznych

izolacje technicznePodobnie jak w przypadku budynku mieszkalnego, budynki przemysłowe również wymagają odpowiedniej, dopasowanej do specyfiki produkcji, izolacji termicznej. Zapewnienie najbardziej korzystnych warunków produkcyjnych stanowić będzie o końcowej cenie produktu, a tym samym o konkurencyjnej pozycji na rynku. Za to właśnie odpowiadają izolacje techniczne. Materiały do nich użyte mają jeden główny cel: izolację termiczną wyposażenia technicznego, w taki sposób, o jakim mówi specyfika produkcji. Dlatego właśnie izolacje techniczne można podzielić na dwa główne rodzaje: ciepłochronne i zimnochronne. Pierwsze utrzymują wysoką temperaturę czynnika w instalacji, chroniąc przed stratami ciepła. Drugie natomiast chronią przed nadmiernym przegrzaniem, sprawdzają się wszędzie tam, gdzie podczas procesu produkcji czy magazynowania wymagana jest temperatura niższa, niż temperatura otoczenia. Izolacja termiczna to główne, lecz nie jedyne zadanie izolacji technicznych. Oprócz utrzymania temperatury na zadanym poziomie stanowią one również ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, osłonę od czynników zewnętrznych, a czasem nawet element konstrukcyjny.

Mnogość funkcji, jakie spełnia ten rodzaj izolacji w przemyśle sprawia, że większość użytych do tego celu materiałów to materiały wielowarstwowe. Główną warstwę stanowi izolator termiczny, inne zaś mogą chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed skraplaniem się wilgoci, mogą być nawet izolatorem akustycznym.