Przejdź do treści

Szlabany z ograniczeniem dostępu

Nie każdy kierowca respektował zakazy, jakimi obłożone były miejsca parkingowe, zwłaszcza niestrzeżone i dość miernie oznakowane. Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z klientami, zajmującymi miejsce parkingowe przeznaczone dla pracowników, i nawet wielokrotne interwencje ochrony nie mogły owego problemu wyeliminować.

Automatyczny szlaban do parkingu

szlabany parkingowe śląskZdecydowaliśmy się w końcu odgrodzić pracowniczą część parkingu, i całkowicie uniemożliwić wjazd na jego teren osobom nieupoważnionym. Do tego celu miały służyć umieszczone przy obu wjazdach szlabany parkingowe Śląsk. Jako że parking był niestrzeżony, i nie był objęty stałym dozorem ochrony, zdecydowaliśmy się na zakup szlabanów automatycznych, wyposażonych w czytniki kart pracowniczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dostęp do miejsc parkingowych był udostępniany wyłącznie pracownikom, posiadającym karty dostępu, uniemożliwiając wjazd na teren osobom nieupoważnionym. Szlabany zastosowane do ograniczania możliwości wjazdu nie należały do odmian szczególnie dużych, aczkolwiek zostały wykonane głównie z bardzo wytrzymałych stopów stali, a słupki montażowe zamocowane były głęboko w podłożu. Dzięki temu, szlabany mogły zatrzymać każdy samochód osobowy, jadący ze średnią prędkością i stanowiły bardzo dobre ograniczenie ruchu. Montaż takiego rodzaju szlabanów był bardzo prosty, i nie wymagał zbyt wielkiego nakładu pracy.

Instalacja zajęła więc ledwie cztery godziny, a jedynym bardziej skomplikowanym zadaniem jakie było wymagane, było doprowadzenie zasilania z obiektu do szlabanów. Po montażu i zaprogramowaniu czytników kart, szlabany mogły być od razu przeznaczone do użytku, i działały całkowicie automatycznie. Umożliwiały one jednak ręczne otwarcie czy zamknięcie w razie nagłego braku zasilania.