Przejdź do treści

Sieć elektryczna i jej parametry

  • przez

 

Do zasilania urządzeń czy maszyn w większości przypadków jest obecnie wykorzystywana energia elektryczna. Posiada ona bowiem wiele zalet, które umożliwiają jej wykorzystanie na szeroką skalę. Jedną z nich jest bez wątpienia łatwa możliwość jej przetwarzania. Dzięki temu w zależności od potrzeb urządzenie może być zasilane napięciem stałym lub przemiennym o różnych wartościach.

Analiza parametrów instalacji elektrycznej

analizatory sieciMaszyny, które do swojego działania potrzebują większej mocy mogą wpływać na parametry sieci. Zaliczyć można do nich między innymi wartość napięcia zasilającego, jego częstotliwość, zapady i zaniki czy ciągłość w dostawie. Są to tylko niektóre parametry definiujące jakość zasilania. W zakładach przemysłowych powszechnie wykorzystywane są analizatory sieci, które pozwalają na podgląd parametrów w czasie rzeczywistym. Mierzone są między innymi harmoniczne prądu oraz napięcia. Na podstawie tego mogą być wyciągane wnioski na temat działania maszyn oraz podjęcia stosownych kroków. Zła jakość energii elektrycznej powoduje bowiem straty w przedsiębiorstwie. Niewłaściwa wartość napięcia czy częstotliwości może zaburzać pracę maszyn. Oprócz tego powoduje dodatkowe straty związane z przegrzewaniem się układów oraz podzespołów. W związku z tym obecnie w większości zakładów podejmowane są działania, które mają na celu optymalizację zużycia mediów oraz właśnie poprawę jakości energii.

W tym celu są stosowane nowoczesne układy pomiarowe bazujące na urządzeniach takich jak analizatory sieci. W zależności od rodzaju obiektu, w którym są one instalowane dostępne są wersje jedno jak i również trójfazowe. Dzięki temu bez problemu mogą być dopasowane do wielkości obiektu, a co najważniejsze do sieci, która jest na nim rozprowadzona. Niektóre zakłady posiadają bowiem większą moc przyłącza.