Przejdź do treści

Parametryzacja procesów gospodarczych przedsiębiorstwa

Standardowy system zintegrowany jest oprogramowaniem uniwersalnym to znaczy, że zawiera funkcje przystające do większości organizacji. Za jego pomocą możliwe jest odwzorowanie procesów gospodarczych przedsiębiorstwa i uzyskiwanie informacji na temat ich przebiegu.

Charakterystyka podstawowych systemów ERP

oprogramowanie erp - dla firmDo specyficznych wymagań konkretnego przedsiębiorstwa można dopasować każdy zintegrowany system, za pomocą jego parametryzacji, czyli określenia wartości zmiennych parametrów. Oznacza to, że system zintegrowany jest w pewnym zakresie skalowalny. Oczywiście, w każdym przedsiębiorstwie istnieją procedury i sposoby wykonywania pracy specyficzne tylko dla tej organizacji, z których znaczna część nie będzie mogła być wspomagana przez system standardowy nawet po jego parametryzacji. Rozwiązaniem może być oprogramowanie erp – dla firm, wspomagające istotne funkcje, we własnym zakresie. Większość standardowych systemów zintegrowanych posiada wewnętrzne języki programowania, które umożliwiają rozbudowę systemu we własnym zakresie lub, co najmniej, posiadają one możliwość dołączania oprogramowania za pomocą interfejsów. System umożliwiający dołączanie nowego oprogramowania nazywa się systemem otwartym. W większości systemów zintegrowanych, funkcje podzielone są na obszary funkcjonalne, pokrywające się z podstawowymi zadaniami, wykonywanymi przez przedsiębiorstwo. Budowa i zakres tych obszarów różni się w zależności od systemu, jednakże za standardowy można uznać następujący podział: obszar finansowy, obszar logistyczny, obszar kadrowo -płacowy, oraz obszar produkcyjny.

Jak widać w zależności od wielkości i przeznaczenia systemu, zawartość poszczególnych obszarów funkcjonalnych może znacznie się różnić. Najmniejsze systemy zintegrowane ograniczają swoją funkcjonalność do ewidencji finansowo – księgowej, oferując moduły księgi głównej, rozrachunków, środków trwałych, gospodarkę magazynową i moduł płacowy.