Przejdź do treści

Parametry opraw oświetlenia awaryjnego

 

Bezpieczeństwo osób zgromadzonych w obiektach publicznych jest jedną z najważniejszych kwestii. W budynkach, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób koniecznym jest stosowanie dodatkowych instalacji mających na celu zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności ochrony przeciwpożarowej, która jest bardzo istotna w większych obiektach. 

Wymogi dotyczące oświetlenia awaryjnego w budynkach

oświetlenie awaryjne monitoringUrządzenia takie jak czujki dymu, centrala sygnalizacji pożaru czy sygnalizatory zapewniają szybkie wykrycie ognia oraz przekazanie stosownej informacji służbom, a także osobom zgromadzonym na ternie obiektu. Oprócz tego stosowane są również systemy oświetlenia awaryjnego, w których skład wchodzą między innymi oprawy. Służą one do doświetlania dróg oraz wyjść ewakuacyjnych w momencie zaniku oświetlenia podstawowego. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa stosowane jest oświetlenie awaryjne monitoring, który umożliwia zintegrowany podgląd na stan wszystkich opraw zainstalowanych w budynku. Pozwala to na szybki podgląd stanu układu oraz jego poszczególnych elementów. Warto dodać, że w przypadku opraw oświetlenia awaryjnego ich najważniejszymi parametrami technicznymi są między innymi: napięcie zasilania, klasa ochronności, stopień ochrony przed wodą czy kurzem, rodzaj zastosowanego źródła światła oraz jego moc czy wymiary.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać również stosowne atesty oraz certyfikaty wystawiane przez akredytowane jednostki i laboratoria badawcze. Tylko takie rozwiązania mogą być stosowane w ochronie pożarowej oraz w obiektach, gdzie jednocześnie przebywa wiele osób. Jak widać monitoring tego typu rozwiązań jest niezbędny do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności. Oświetlenie awaryjne odgrywa bowiem bardzo ważną rolę podczas ewakuacji w momentach zagrożenia.