Przejdź do treści
nagrobki

Nagrobki dla zmarłych wznoszono od czasów prehistorycznych

Czasami podczas rozmowy słyszymy słowa, że jednego, czego możemy być pewni to śmierci, która nie oszczędzi ani nie ominie nikogo. Jest to prawda, której nikt nie zaprzeczy, bo nie ma na tym padole łez, ludzi nieśmiertelnych, każdego z nas to czeka, bez względu na pochodzenie i stan majątkowy.

Nagrobki i ich historia

nagrobkiJedno, co będzie nas wyróżniało to nagrobki mazowieckie, które w zależności od zamożności rodziny zmarłego są mniej lub bardziej wystawne. Zmarłemu jest już wszystko jedno, ale krewni starają się sprawić godne miejsce pochówku i zamawiają ekskluzywne nagrobki podwójne, mają na myśli także swoją osobę. Można powiedzieć, że nagrobki Warszawa są wyjątkową strukturą architektoniczną, pięknie zaprojektowaną i wykonaną przez kamieniarza, który jest w pewnym sensie zarówno architektem i artystą. Sięgając do historii zauważymy, że, już w czasach prehistorycznych budowano kurhany, oddające cześć zmarłym, natomiast w starożytnym Egipcie zamożnym ludziom wznoszono piramidy oraz sarkofagi, starożytni Grecy swoim bliskim stawiali bogato zdobione mauzoleum. Innym przykładem jest okres średniowiecza, w którym pojawił się inny rodzaj sarkofagu zdobiony po bokach płaskorzeźbami, natomiast na wierzchniej płycie umieszczana była rzeźba z podobizną zmarłego. Od renesansu zaczęły pojawiać się nagrobki podwójne, mniej lub bardziej strojne, ale zawsze swoich zmarłych otaczano troską i dbano o stosowne miejsce spoczynku zdobione adekwatnie do danej epoki. W naszych czasach stawiane są nagrobki Siedlce, i trzeba mieć nadzieję, że następne pokolenia będą kultywowały godny pochówek członków rodziny.

Każdy człowiek chce być pochowany z należnym mu szacunkiem, dlatego uczy młode pokolenia jak przygotować takie miejsca dla krewnych. Tradycja związana z pogrzebem pozostanie na zawsze w historii każdego narodu.

Więcej o nagrobkach na stronie www.e-pomniki.pl