Przejdź do treści

Kto może przeprowadzać nadzory pedagogiczne?

Ciągłe kształcenie i aktualizowanie wiedzy u nauczycieli jest niezwykle ważne. W całej organizacji, jaką jest szkoła, nie tylko pedagodzy powinni uczęszczać na regularne szkolenia. Sprawa ta dotyczy też wszystkich pracowników szkoły, a w szczególności dyrekcji, która powinna dbać o dobre przygotowanie swoich pracowników do pełnienia tak odpowiedzialnej pracy.

Zasady nadzoru pedagogicznego

nadzór pedagogiczny - webinarStała kontrola nad działaniem placówki jest bardzo ważna. Rolę tę pełni kurator oświaty, który zajmuje się nadzorem pedagogicznym. Na taki nadzór składa się kilka etapów. Przede wszystkim ma za zadanie sprawdzenie warunków funkcjonowania całej placówki oraz pracowników (nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, itd.). Nadzór pedagogiczny kontroluje i ocenia efekty kształcenia uczniów czy wychowanków danej placówki. Dzięki kuratorowi oświaty i nadzorowi pedagogicznemu szkoła czy placówka może uzyskać pomoc dydaktyczną oraz wychowawczą, co pomoże usprawnić funkcjonowanie. Dzięki temu proces nauczania czy wychowywania będzie bardziej efektywny i odpowiedni, zarówno dla uczniów, jak i pedagogów. Aby prawidłowo przeprowadzać takie nadzory w szkołach i placówkach, należy mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Obecnie online prowadzone są transmisje na żywo, które uczą kuratorów i osoby, które mogą się tym zajmować, jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić całą procedurę. Nadzór pedagogiczny – webinar, ponieważ tak nazywa się metoda prezentacji na żywo online, to skuteczne szkolenia, które pomogą przede wszystkim zaplanować dobry nadzór w oparciu o polskie prawo.

Webinarium dla kuratorów, którzy muszą nabyć niezbędną wiedzę na temat przeprowadzania nadzorów pedagogicznych, są organizowane w wielu akademiach. Szkolenia te są obowiązkowe, ponieważ cała procedura musi zawierać wszystkie powyższe elementy.