Przejdź do treści

Doradztwo w zakresie praw podmiotowych

Prawo dotyczy każdego z nas. Rzadko jednak zastanawiamy się jaki ma rzeczywisty wpływ na nasze życie i jak dobre doradztwo prawne może zmienić nasze położenie. Zwykle nie będąc stroną sporu w sądzie nie myślimy o tym jak funkcjonuje prawo i jakie prawa i obowiązki nam przysługują.

Jak możemy być bardziej świadomi naszych praw?

doradztwo prawneSamo doradztwo prawne może nam pomóc uniknąć kłopotów w przyszłości i sprawić, że staniemy się bardziej świadomi naszych praw i obowiązków. Najważniejsze prawa, o których informuje nas doradztwo prawne to przede wszystkim prawa podmiotowe. Każde doradztwo prawne poinformuje nas jednak, że obowiązuje zakazu nadużywania praw podmiotowych. Wyobraźmy sobie, że termin przedawnienia o zapłatę czynszu najmu to 3 lata. Podjęto negocjacje przed upływem terminu 3-letniego. Dłużnik powiedział, że zapłaci wierzycielowi , ale po 3 latach ze względu na trudną sytuację. Wierzyciel się zgadza.  Okazuje się jednak, że dłużnik podnosi negocjacje tylko, by upłynął termin przedawnienia. Jest to prawo podmiotowe, może je podnieść. Nie może jednak się na to powołać, bo działał w złej wierze. Przyjmujemy, że istnieje obowiązek lojalnego traktowania, dotrzymywania obietnic, nawet niewiążących prawnie. W tych warunkach jego wykonywanie prawa nie zasługuje na ochronę. Formalnie korzystał z uprawnienia, które ma, ale ze względu na normy moralne uznawane w społeczności nie dopuszczamy to sytuacji, by rozstrzygnięcie sporu zgodnie z normami prawnymi było w ten sposób sprzeczny z normami moralnymi.

Możemy więc przyjąć, że odpowiednie doradztwo prawne  pomoże nam w uniknięci sytuacji opisanej w przykładzie i doradzi na jakie argumenty możemy się powołać. Pomaga nam w takich kwestiach jak na przykład obrona przed nieuczciwym postępowaniem.