Przejdź do treści

Czym jest sygnalizator dźwiękowy?

Tyfon jest pneumatycznym sygnalizatorem dźwiękowym, który przybiera postać gwizdka, wewnątrz którego przez strumień powietrza bądź pary przepływającej przez otwory wydobywany jest dźwięk. Swoje zastosowanie odnajduje w wewnętrznych systemach sygnalizacyjnych, zwykle w przypadku elementów sygnalizacji pożaru.

Zastosowanie sygnalizatora dźwiękowego

sygnalizator dźwiękowyNajprostsze urządzenie składa się z zaledwie dwóch części, którymi są: sygnalizator oraz obudowa. Właściwa część sygnalizatora, która odpowiada za emisję dźwięku, posiada specjalistyczne wyprowadzenie, które zapewnia podłączenie napięcia zasilania. Ponadto wyposażona jest w piny, które odpowiadają za wybór odpowiedniego rodzaju dźwięku. Urządzenia te bowiem oferują nam wybór jednego z kilku sygnałów akustycznych. Wśród dostępnego wyboru możemy wyróżnić cztery podstawowe, którymi są sygnały techniczne, policyjne oraz charakterystyczne dla straży pożarnej, a także pogotowia. Źródłem dźwięku w sygnalizatorach są przetworniki piezoceramiczne. Oznacza to zatem, że urządzenia tego typu wykorzystują zjawisko zwane piezoelektrycznym, które umożliwia zmianę kształtu oraz sił działających na napięcie elektryczne. Podczas montażu bądź przeprowadzania konserwacji konieczna jest umiejętność otwarcia oraz zamknięcia urządzenia. Mimo, że dla wielu może okazać się to zbyt skomplikowane na pierwszy rzut oka, w ostateczności wcale taka nie jest. Wystarczy wówczas w pierwszej kolejności sygnalizator dźwiękowy obrócić w lewo, a właściwie sam jego klosz, a następnie rozsunąć klosz oraz podstawę.

Z kolei, aby zamknąć sygnalizator należy prawidłowo dopasować wszystkie wypusty, a następnie wykonać obrót w stronę, która jest oznaczona przez producenta w formie strzałki. Sygnalizatory dźwiękowe swoje zastosowanie odnalazły jako formę alarmu. Pojawiają się one nawet na statkach w postaci sygnału mgłowego w żegludze.