Przejdź do treści

Czym jest HACCP?

Używanie akronimu HACCP nie jest przypadkowe, albowiem nazywanie tego systemu Hazard Analysis and Critical Control Points lub Analizą Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, byłoby nieco przydługie, a przez to mało użyteczne więc niepotrzebne.

Krakowscy specjaliści od HACCP

haccp krakówTego rodzaju system wdraża się wszędzie tam, gdzie produkowana i przetwarzana jest żywność. Oczywiście w trosce o to, by na każdym etapie produkcji, przechodziła szczegółowe kontrole, a co za tym idzie, była bezpieczna dla konsumenta. Ma on również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożenie, a także wdrażanie działań korygujących – o ile są do tego przesłanki. Generalnie rzecz biorąc, HACCP, polega na przeprowadzeniu wnikliwej analizy zagrożeń i wskazaniu punktów procesu produkcji żywności, które są krytyczne, czyli takie, w jakich mogłoby dojść do powstania zagrożeń np. biologicznych, chemicznych i fizycznych, mogących mieć wpływ na jakość zdrowotną finalnego produktu. Ciekawe jest, że ten system powstał na zamówienie NASA, które chciało wyprodukować bezpieczną żywność dla astronautów. Naukowcy, ustalili wówczas, że aby uzyskać żywność o odpowiedniej jakości zdrowotnej, należy kontrolować cały łańcuch żywnościowy. Jeśli zatem chcemy wdrożyć system HACCP Kraków jest miastem, gdzie znajdziemy specjalistów, którzy nam w tym pomogą. Bowiem w naszym mieście działa kilkanaście podmiotów zajmujących się wdrażaniem tego rozwiązania nie tylko w małych, ale i największych przedsiębiorstwach.

Gdy nasza działalność wiąże się z produkcją lub przetwarzaniem żywności, wdrożenie systemu HACCP, jest kluczowe. Dlaczego? Ponieważ, gdy chce się spełniać wszystkie normy wymagane w tej branży, należy się upewnić, że to, co się produkuje nie stwarza zagrożenia dla konsumenta.