Przejdź do treści

Cylindryczne zbiorniki bezciśnieniowe mają coraz więcej zastosowań

Zbiorniki bezciśnieniowe mogą służyć do przechowywania zarówno cieczy, jak i gazów. Mogą mieć różne kształty i rozmiary. Mogą być używane do zarówno długotrwałego, jak i krótkotrwałego przechowywania zgromadzonych w nich substancji. 

Zbiorniki bezciśnieniowe muszą spełniać liczne normy

cylindryczne zbiorniki bezciśnieniowePonieważ większość płynów może rozlać się, odparować lub przedostać się przez nawet najmniejszy otwór, należy zwrócić szczególną uwagę na ich bezpieczne przechowywanie. Zwykle polega to na stworzeniu warstwy ochronnej dookoła zbiornika tak, aby można było uniknąć wycieków. W niektórych krajach metalowe zbiorniki bezciśnieniowe zawierające produkty ropopochodne muszą być chronione przed korozją, aby zapobiec wyciekowi produktu. Najbardziej skutecznymi i powszechnie stosowanymi technikami kontroli korozji jest ochrona katodowa. Najczęściej spotykanym rodzajem zbiorników bezciśnieniowych są cylindryczne zbiorniki bezciśnieniowe. Większość zbiorników ciśnieniowych jest wykonana ze stali. Aby wytworzyć cylindryczny lub kulisty zbiornik bezciśnieniowy, walcowane i ewentualnie kute części muszą być ze sobą spawane. Niektóre właściwości mechaniczne stali, osiągnięte przez walcowanie lub kucie, mogą mieć negatywny wpływ na spawanie, chyba że zostaną podjęte specjalne środki ostrożności. Oprócz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej obowiązujące normy dyktują stosowanie stali o dużej odporności na uderzenia, zwłaszcza w przypadku zbiorników przechowujących substancje o niskich temperaturach.

Konstruktorzy zbiorników bezciśnieniowych, w których zastosowano stal węglową, mają świadomość, iż w przypadku zaistnienia korozji, w celach naprawczych należy również użyć specjalnego materiału odpornego na korozję. Warto też wspomnieć, że coraz większą popularność zdobywają zbiorniki bezciśnieniowe wykonane z włókna węglowego.