Przejdź do treści

Bezinwazyjny montaż rurociagów

  • przez

Montaż podziemnych linii przesyłowych różnego przeznaczenia nie musi się wiązać z wykonywaniem kosztownych i długotrwałych wykopów. Nowoczesny sprzęt umożliwia bezinwazyjne ułożenie rurociągów i okablowania bez ingerencji w infrastrukturę znajdującą się na powierzchni gruntu. Metoda taka jest określana m.in. jako przewiert horyzontalny.

Budowa sieci przesyłowych technologią przewiertów hdd

przewiert sterowanyNowoczesna metoda jaką jest przewiert sterowany (określany zamiennie jako horyzontalny lub hdd) umożliwia wykonanie stosunkowo długich i szerokich rurociągów bez konieczności wykonywania wykopów. Używając nowoczesnego sprzętu mechanicznego oraz radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej buduje się bezwykopowo podziemne linie energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, ciepłownicze, gazowe, kanalizacyjne. Firmy świadczące usługi przewiertów horyzontalnych wykonują je na teranie całego kraju po uprzedniej akceptacji przez klienta ceny, która zależy w głównej mierze od średnicy i długości wykopu. Prace nad wykonaniem przewiertu rozpoczynają się od przeprowadzenia wiercenia pilotażowego nakreślającego trajektorię przebiegu linii przesyłowej. Głowica wiercąca umieszczona na obrotowych żerdziach jest wprowadzana do gruntu pod kątem i na odpowiedniej głębokości za pomocą radiolokacji operator prowadzi głowicę horyzontalnie. Elementem pozwalającym kierować głowicą jest płytka sterująca. Następnym etapem jest rozwiercanie przewiertu pilotażowego do średnicy określonej w projekcie. Prace zostają zakończone podczas ostatniego rozwiercania. Do rozwiertaka podczepia się rury z pośrednictwem krętlika i wprowadza się je do gruntu.

Podczas wykonywania wszystkich prac związanych z wierceniem i wprowadzaniem rur używana jest płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest wypłukiwanie mas gruntu, chłodzenie żerdzi i głowicy, zmniejszanie tarcia oraz zabezpieczania ścian przewiertu. Informacje na temat przewiertów hdd dostępne są na stronach wykonawców.